Upgrading van uw luidsprekers

Dit kan op verschillende niveau's gebeuren :

 • vervangen van verouderde crossovercomponenten door hoogwaardige alternatieven, zonder wijziging van
  het oorspronkelijk ontwerp.

 • wijziging van het ontwerp door gedeeltelijke vervanging van luidsprekerunits en aanpassing van het filter.

 • aanpassing van het filter op basis van nieuwe verworven kennis vb op basis van faselineariteit. Tot recent werden de meeste filters louter afgestemd op het verkrijgen van een lineaire amplitude frekwentiekarakteristiek. Dit is enkel aangewezen voor duurdere systemen.

 • upgrade tweeters : Zowat alle luidsprekers van meer dan tien jaar oud zullen hierdoor een stuk transparanter klinken : méér detail en toch zachter geluid dank zij de lagere vervorming.

 • Upgrade woofers : oudere systemen hebben nogal te leiden onder de té zware conusmassa van de woofer waardoor het geluid een trage 'loden' basweergave krijgt veroorzaakt door het langdurige uittrilgedrag: gebruik van woofers met een stijvere én lichter conus en een optimaal afgestemming  door computersimulatie én luistertesten levert U een doortekende basweergave. Door het wegvallen van het maskerende effect van de 'boembas' verkrijgt U een heldere mid-hoog weergave en een preciezer stereobeeld.

 • Verbeteren van de kastconstructie : verstevigingen,dempen van kastwanden en eventueel wijzigen van de opstelling van de luidsprekerunits. 

 • Vervangen en optimaliseren van gebruikte dempingsmaterialen
   
 • vervanging interne bekabeling
 • Aanpassen kastvorm : bij oudere luidsprekerontwerpen werd er weinig of geen rekening gehouden met de kastvorm. (vb B&W DM2a  of Acoustic Research 3a of 4xa,IMF TLS 50/80). Onderzoek van de laatste twintig jaren heeft echter aangetoond dat de kastvorm een enorme invloed heeft op de pulsweergave en stereoweergave van de luidsprekers.
 • Hertunen van de basafstemming : luidsprekers werden in het verleden dikwijls afgestemd op de kwaliteit van de op dat moment verkrijgbare electronica. Sindsdien is de kwaliteit en met name de dempingsfactor van veel versterkers gewijzigd. Een korrektere afstemming van de basweergave( bij bass reflex wijziging lengte en/of diameter van de bassreflexpijp en/of volume, bij gesloten systemen wijzigen van volume en/of demping) leidt tot een heldere,meer doortekende weergave en een beter stereobeeld )
 • Vervangen van aansluitpluggen : deze zijn vaak geoxideerd zijn of hebben een slecht kontakt hebben met de aansluitplug of kabel.
 • omvorming van monowiring naar bi-of triwiring of omgekeerd


Elke modificatie wordt begeleid van een meetrapport van de situatie voor én na de aanpassing .
Metingen gebeuren met het Ariel Sysid digitaal meetsysteem en het analoge Neutrik en Bruel&Kjaer systeem.

 

Hoe meer er ingevuld wordt ,des te preciezer kunnen we inschatten in hoeverre we U een herstelling of upgrade kunnen aanbieden. 

Luidsprekers
Voorversterker
Eindversterker
CD speler
CD loopwerk
DAC convertor
Draaitafel
PU arm
PU element
Interconnect CD > preamp
Interconnect preamp > amp
Luidsprekerkabel
Biwiring ?
Kamerafmetingen (LxBxH) in cm
Opstelling van luidsprekers in lengteas
Opstelling van luidsprekers in breedteas
Afstand tussen luidsprekers
Afstand luidsprekers versus achterwand
Afstand luidsprekers versus zijwand
Afstand luidsprekers tov luisterpositie
Probleem met de luidsprekers?
Uw kritiek op het geluid?
Andere opmerkingen
Naam
Straat
Woonplaats
Telefoon
Email

 Ik wens op de hoogte te worden gehouden van LINK nieuwigheden        


<<Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld>>

klik hier om de informatie te verzenden  

BELANGRIJK : Sommige browsers schijnen niet compatibel te zijn met deze invulform. Als U binnen de twee dagen geen antwoord heeft ontvangen, stuur dan een mail (info@link-audio.be) met in het "subject" 'herstelling xxxx '.
Binnen de 48 uur ontvangt U een antwoord.