Velox


Elk LINK produkt beantwoordt aan dezelfde normen nl een absoluut neutrale onverdoezelde weergave van het muzieksignaal.

Dit is enkel te bereiken door een absoluut zuivere pulsweergave, het snel reageren op het signaal maar
vooral het snel 'stoppen' zodra het signaal er niet meer is.

Op die manier blijft het geluidsbeeld vrij van kleuring en de oorspronkelijke complexe
harmonische structuur van muziek behouden. 

Daarenboven ligt ook hier de sleutel voor de weergave van een driedimensionaal stereobeeld d
at volledig los komt van de luidsprekers.

De LINK Velox kabel met zijn solidcore puur zilver geleiders beantwoordt volledig aan deze norm. 

Zijn 'verdwijnact' laat muziek volledig vrij, sprankelend, dynamisch en tonaal volledig neutraal