FILOSOFIE
 


Bij de reproduktie van een muziekopname van akoestische muziek via luidsprekers is er maar één manier om dit korrekt te doen. De mythe dat er voor elk muziekgenre één type luidspreker bestaat is dan ook kompleet uit de lucht gegrepen.

(Het wordt heel wat anders als de muziek volledig "synthetisch" opgebouwd werd en er dus geen akoestische referentie meer is. Dit soort muziek is meestal analoog gecomprimeerd .Op volgende pagina's vindt u meer info over dit steeds groeiend probleem,ingegeven door de platenmaatschappijen en hun marketeers die willen dat hun artiest letterlijk 'opvalt' door luider te klinken)

(http://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war

http://www.turnmeup.org/ 

 http://www.npr.org/blogs/monitormix/2009/11/the_death_of_mistakes_means_th.html?ft=1&f=15710080)

http://www.youtube.com/watch?v=-v6ML2DsBfA&feature=related

In tegenstelling tot muziekinstrumenten mag een luidspreker géén eigen klankkleur hebben en moet hij alle frekwenties levenwaardig weergeven en dit niet alleen op de as loodrecht op de luidsprekers maar ook uniform in alle richtingen.
LINK luidsprekers zijn "room integrated" designs vanuit de optiek om ook in de lage frekwenties een lineaire weergave te behouden . 

"Room integrated" wil zeggen dat er rekening gehouden worden met het akoestisch spiegeleffect van de kamer. Door de relatief kleine afmetingen van de doorsnee kamer versus de golflengte van de lage frekwenties gaan bepaalde basfrekwenties versterkt worden. (34 hz = 10 meter golflengte) Beeld u zich even in dat alle wanden van uw kamer visueel spiegelend zouden zijn : hoeveel luidsprekers zou u dan in al die reflecties zien vanop uw luisterpositie . Zo ook spiegelt de kamer de weergave van lage frekwenties  en "telt" ze op. Gevolg is dat  klassiek ontworpen luidsprekers (met metingen in dode kamer (
http://en.wikipedia.org/wiki/Anechoic_chamber) veel te veel lage bassen gaan weergeven zodra ze in een huiskamer geplaatst worden.

Door dit in te calculeren in het ontwerp bevrijdt een LINK luidspreker zich van het 'boemeffect'
Het zgn klassieke boemeffect bij veel luidsprekers kan even  indrukwekkend zijn bij een eerste kennismaking maar werkt vermoeiend en maskeert de subtiele weergave en nuancering van hogere frekwenties en daarmee ook het stereobeeld.

Het is niet de taak van de luidsprekerfabrikant om de tekorten in de opnames of de gebruikte aanstuurelectronica te compenseren. In de volksmond wordt er al eens gesproken over een 'warme' luidspreker. De term 'warme' of 'kille' luidspreker zijn termen uit het hifi jargon die wijzen op verkleuring, een vervorming van het oorspronkelijke geluid.

Zowel de muzikanten als de opnameingenieur van akoestische muziek streven naar eenzelfde zuivere weergave van de muziek.


Het argument dat elk individu een ander gehoor heeft en daarom een andere luidspreker zou verkiezen klopt niet omdat de 
gehoorsverschillen dezelfde blijven zowel bij de "live" beleving van muziek als bij de reproduktie ervan.

De fabrikant moet trachten elke vorm van kleuring tot het uiterste minimum te reduceren.

 

 De unieke vormgeving zorgt voor een optimale spreiding van het geluid op alle frekwenties.
link m300 anno 1994

Reeds in 1986 was LINK een koploper in integratie van techniek en esthetiek. De M23 : nu reeds een klassieker.
link m23 anno 1986
Kastvorm 


Bij LINK luidsprekers volgt de vorm de functie. De bijzondere vormgeving die elk LINK model met zich meedraagt, is ingegeven door maximale
esthetische maar ook akoestische integratie in de luisterruimte. 
De kastvorm speelt een belangrijke rol in de ongehinderde geluidsspreiding, onafhankelijk van de weer te geven frekwentie.
We horen immers niet alleen het rechtstreekse geluid van de luidsprekers maar de som van het rechtstreekse geluid en  alle reflecties in de luisterruimte. 
Elk LINK model heeft een zeer uniform geluidsspreiding onder een hoek van 120° waardoor de totaalsom van het geluid zeer neutraal blijft.
Door deze  uniforme spreiding , namelijk voor alle frekwenties gelijk, wordt niet alleen de luisterpositie onkritisch maar blijft de tonale balans lineair waardoor de harmonische weergave van instrumenten , het timbre, gerespecteerd blijft en de weergave niet aggressief gaat klinken. Daarenboven lijkt het geluid niet rechtstreeks vanuit beide luidsprekers te komen maar vanuit een " virtuele" ruimte rondom de luidsprekers. 

LINK luidsprekers is steeds haantje de voorste geweest, ook op het gebied van vormgeving. Het eerste LINK model , het M21 model geintroduceerd in 1981 stond in schril kontrast met de rectangulaire 'box' luidsprekers die toen nog de standaard vormgeving uitmaakten.

Het M23 model , geintroduceerd in 1986, vandaag nog steeds erg gezocht, ging nog een drastische stap verder.

Het B600 model, ontworpen in 1990 en in produktie gebracht in 1991, heeft de quasi perfecte vorm voor een ongehinderde ruimtelijke weergave. Sindsdien werd de kogelvorm door vele fabrikanten gekopieerd.

Het is ook die vormgeving die in het meest recente model de k100 verder wordt uitontwikkeld door een hellend front te introduceren waardoor weergave van de tweeter in tijd vertraagd wordt om alzo een pulszuivere weergave te verkrijgen. De kast die opgebouwd wordt uit CNC gefreesde elementen  heeft ook aan de binnenzijde een optimale wandvorm die resonanties onderdrukt door diffusie.

 

 

 

De LINK filosofie ten top gedreven, aan de grens van de perfectie.

link b600 anno 1991


Kastafstemming
 

Elke luidspreker heeft een optimaal volume dat afgestemd wordt op de basluidspreker.
LINK luidsprekers krijgen een dubbele afstemming : enerzijds wordt het intern volume optimaal afgestemd op een diepe en pulszuivere basweergave, maar anderzijds wordt de geluidscurve zodanig gemodelleerd dat de totale basweergave en de harmonischen in het lage medium  in de huiskamer lineair blijft  (room integrated design) 

Luidsprekers, ontwikkeld in akoestische dode kamers, klinken 'boemerig' en vermoeiend zodra ze in de huiskamer worden opgesteld.

Het meest populair toegepaste bass reflex principe, gebaseerd op de resonantie van een helmhotz resonator ,is helaas een trade off tussen kwantiteit en kwaliteit.Niet alleen zorgt het principe voor een langer uitslingeren  van de bas , maar daarenboven grijpt er nog een faseverschuiving plaats waardoor ook de frekwentierespons onder de resonantiefrekwentie van het systeem steil (18 db/octaaf) afneemt, wat een zeer onnatuurlijk effect heeft.

Om die reden ben ik met de nieuwste LINK ontwerpen teruggekeerd naar het allerbeste principe voor een luidsprekerkast , nl de gesloten kast. Het ingesloten luchtvolume werkt als een dempingsveer op de conus waardoor de basweergave snel en geconotroleerd blijft, er geen faseverschuiving plaatsgrijpt en de weergave veel geleidelijker afneemt in het laag wat het plaatsen van de luidspreker in de huiskamer veel beter laat verlopen.

Luidsprekerunits en crossoverfilter 

Ook hier gelden dezelfde regels. De luidsprekerunits fungeren als een soort pomp die de lucht in trilling moet brengen. Het is dus imperatief dat de conus of dome de minste fysieke vervorming ondergaat bij deze actie. 

Voor de hogetonen luidspreker wordt er gebruik gemaakt van een soepel opgehangen ultralichte aluminiumdome,waarvan de spoel , badend in een warmtegeleidend ferrofluidvloeistof, toelaat om onvervormd en ongeremd de luidste dynamieksprongen weer te geven.

De kwaliteit van de geselecteerde luidsprekerunits is zodanig dat het crossoverfilter eenvoudig en daardoor pulszuiver (pure pulse control) kan gehouden worden. Minder componenten betekent méér transparantie. Het crossoverpunt wordt kritisch gekozen om een optimale integratie van de weergave van de units te verkrijgen en een uniforme spreiding van alle frekwenties te garanderen. Dat verklaart de hoge mate van homogeniteit en de optimale geluidsspreiding die zo kenmerkend is voor LINK waardoor de luisterpositie tov de luidsprekers veel minder kritisch wordt en de bekende hotspot kenmerkend voor vele luidsprekers verdwijnt.

Muzieksolisten lijken zich nu virtueel in de ruimte te bevinden...

 

persartikels

Diskidee 2002

PURESOUND