LINK Korund luidsprekerkabel  


Jarenlang empirisch onderzoek heeft ons dichter bij de realisatie van deze ultieme kabel gebracht. De meeste fabrikanten laten zich misleiden de klassieke verworven ideŽen uit het verleden die dikwijls uit noodzaak gegroeid zijn. Het streefdoel tot nu toe was om een zo laag mogelijke capaciteit en weerstand te bereiken. Oudere versterkers konden namelijk tengevolge van een te hoge kabelcapaciteit onstabiel worden en zelfs stuk gaan. Het nastreven van een lage weerstand stamt nog uit een vroegere tijd toen buizenversterkers en ook transistorsversterkers een relatief hoge uitgangsimpedantie hadden en de weerstand van de luidsprekerkabel als spanningsdeler de tonale balans van de speaker kon gaan beÔnvloeden. Inductie van een kabel werd tot recent als onbelangrijk bestempeld.

In de beginfase hebben we ons evenzeer laten leiden door dit geloof. In de ultieme zoektocht naar transparantie zijn we echter geleidelijk aan elke schakel van de keten kritisch gaan onderzoeken en zo kwamen wij uiteindelijk ook bij de luidsprekerkabel terecht, een belangrijke schakel tussen de versterker en de luidspreker. 

In een eerste fase hebben we elke zowat verkrijgbare kabel in onze referentieketen beluisterd.

In deze fase werd er uitsluitend beoordeeld op het gehoor, waarbij soms wekenlang een bepaalde kabel, als favoriet, ingeschakeld bleef in de keten. Na deze periode werd er telkens vergeleken met de tot dan toe geldende referentiekabel. Uiteindelijk ontstonden hieruit een aantal prototypes waaruit de Korund gegroeid is .

In een laatste fase hebben wij  getracht om vanuit dit empirisch onderzoek een correlatie te vinden in de klassieke meetmethoden die toegepast werden bij de ontwikkeling van kabel.

De conclusie die hieruit voortvloeide was uitermate verbazend. In eerste instantie blijkt eens te meer hoe precies een getraind oor de verschillende kabels in een volgorde van 'muzikale' kwaliteit kan plaatsen, en dit met een onmiddellijke correlatie met de metingen. 
Al snel kwamen wij daarbij tot een aantal verbazende conclusies, die dwars tegen de vastgeroeste ideeŽn indruisten.

De LINK Korundkabel geeft een heel nieuw elan aan de muziekweergave. Door zijn pulszuiverheid slaagt hij erin om tegelijk uitermate transparant, gedetailleerd maar ook zacht te klinken. Door de fluÔde weergave klinkt alles zo vanzelfsprekend , vrij van stress, en met een preciese ruimtelijke plaatsing.